9.5 C
Alba Iulia
Середа, 29 Листопада, 2023

«Грім-2» з високоточною балістичною ракетою, та «Коршун-2» може бути прийнятий на озброєння ЗСУ

blankДП «КБ «Південне» проводить розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім-2» з високоточною балістичною ракетою, ракетного комплексу «Коршун-2» з дозвуковою крилатою ракетою, зенітних ракетних комплексів малої й середньої дальності. Усі ці розробки можуть й повинні бути взяті на озброєння ЗСУ.

Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-центр підприємства.

ДП «КБ «Південне» та ДП ВО ПМЗ – системоутворюючі підприємства космічної галузі України. На сьогоднішній день ДП «КБ «Південне» відіграє провідну роль у галузі, об’єднуючи усю кооперацію розробників та виробників ракетно-космічної техніки нашої країни. На жаль, ДП
ВО ПМЗ демонструє усі ознаки глибокої матеріально-технічної й фінансово-економічної кризи.

Суттєва різниця у поточному стані підприємств викликана тим, що починаючи з 90-х років ДП «КБ «Південне» було прийнято рішення про активізацію діяльності на міжнародному ракетно-космічному ринку та пошук нових джерел фінансування. Південмаш, в свою чергу, не зміг вчасно переорієнтуватися на світовий ринок, адаптувати виробництво під сучасні ринкові вимоги, й продовжував поглиблювати залежність від замовлень з боку Російської Федерації, що за відсутності чіткої стратегії розвитку підприємства призвело до масштабних кризових явищ на підприємстві.

Саме недооцінка важливості розвитку міжнародного співробітництва, невиважена цінова політика, спричинена неоптимальним підходом до організації й управління виробництвом, продовжують призводити до втрат виробничим підприємством вагомих міжнародних замовлень, які могли б слугувати основою розвитку й забезпечення стабільної діяльності Південмашу.

Навіть сьогодні, коли необхідно докладати усіх зусиль задля повернення заводу до стабільної роботи, реальні дії керівництва ДП ВО ПМЗ не сприяють виправленню ситуації, зупинена спільна конструктивна робота ДП «КБ «Південне» та ДП ВО ПМЗ з гармонізації маркетингової політики, перервана спільна робота підприємств з формування перспективної виробничої програми заводу та ін.

На цей час за усіма економічними показниками ДП «КБ «Південне» не просто відіграє провідну роль в галузі, а й займає домінуючі позиції. Так, наприклад, за обсягом реалізації продукції за результатами 9 місяців 2016 року, обсяг реалізації ДП «КБ «Південне» склав 51% від сумарного обсягу реалізації усіх підприємств галузі. При цьому обсяг продукції ДП «КБ «Південне», що була реалізована на експорт, по відношенню до інших підприємств галузі за 9 місяців 2016 року становить 69%. Обсяг відрахувань ДП «КБ «Південне» до державного бюджету по відношенню до усієї галузі становить 55% за 9 місяців 2016 року, а за період 2014-2016рр. склав – 894,7 млн. грн. Динаміка зазначених показників за останні три роки наведена у Додатку 1.

За умов системного недофінансування космічної галузі із бюджету, відсутності державного замовлення та необхідного рівня завантаження підприємств галузі, ДП «КБ «Південне» було змушене фактично взяти на себе роль головного й керуючого підприємства, яке об’єднує й координує роботу 120 суміжних підприємств та організацій в рамках виконання іноземних замовлень, що були залучені підприємством із світового ринку та дозволяють ДП «КБ «Південне» виступати чи не єдиним джерелом фінансування для багатьох підприємств кооперації.

Динаміка фінансування ДП «КБ «Південне» суміжних підприємств галузі за останні три роки наведена у Додатку 1. За 2014 – 2016 роки космічна галузь України була профінансована з боку ДП «КБ «Південне» на суму 1 619,4 млн. грн., за цей же період бюджетне фінансування галузі склало 276,7 млн. грн. (в 2016 році – 563,72 млн. грн. та 178,5 млн. грн.відповідно).

Можна стверджувати, що результативними зусиллями ДП «КБ «Південне» сьогодні фактично створена нова вітчизняна науково-технічна кооперація, що складається з підприємств, організацій та дослідних інститутів космічної галузі, Національної академії наук, Міністерства освіти й науки, Міністерства оборони, Укроборонпрому, тощо. Нова вітчизняна кооперація, за умов стабільного фінансування, здатна самостійно виконувати національні завдання й пріоритети як в космічній, так і в оборонній сферах. В цілому, роботи усієї кооперації підприємств за  2014 – 2016 роки були профінансовані з боку ДП «КБ «Південне» на суму 2,9 млрд. грн.

ДП ВО ПМЗ, в свою чергу, увесь цей час не займало активної позиції по відношенню до міжнародного ринку. Навіть сьогодні на виробничому підприємстві відсутній підрозділ, що системно займається маркетингом й просуванням власної продукції на ринок. Практично всі ключові іноземні замовлення, що виконуються Південмашем, були залучені із світового ринку зусиллями ДП «КБ «Південне». В той же час, з боку виробничого підприємства досі не спостерігається необхідного рівня активності, відсутня будь-яка координація спільної діяльності на ринку, цінової політики підприємств, не говорячи про погодження спільних стратегічних завдань і цілей.

Невиважені, безсистемні управлінські рішення, а часто, відсутність необхідних рішень, призвели до постійної нестачі виробничого завантаження ДП ВО ПМЗ та хронічної нестачі коштів, результатом чого стало накопичення боргів, системна кадрова криза, вражаючі борги по зарплаті, критичне зношення основних фондів й наростаюче технологічне відставання підприємства від сучасного світового рівня.

- Advertisement -

Розуміючи можливі наслідки прогресуючої кризи в ДП ВО ПМЗ, починаючи з 2011 року ДП «КБ «Південне» постійно звертало увагу ДКА України та керівництва заводу на необхідність вчасного вжиття антикризових заходів та пропонувало власне бачення шляхів стабілізації діяльності ДП ВО ПМЗ. Проте усі намагання ДП «КБ «Південне» залишалися, на жаль, без уваги. Навіть Рада директорів, що була створена ДП «КБ «Південне» спільно з ДП ВО ПМЗ у 2015 році за ініціативи ДП «КБ «Південне» з метою пошуку ефективних шляхів вирішення найкритичніших проблем заводу, не дивлячись на перші позитивні результати її роботи, припинила свою діяльність внаслідок втрати в 2016 році інтересу до її роботи з боку ДП ВО ПМЗ (див. Додаток 2).

З метою надання фінансової допомоги заводу, наприкінці 2015 року й в 2016 році ДП «КБ «Південне» розмістило на ДП ВО ПМЗ комерційних замовлень на суму 1 079,56 млн. грн. й виплатило за ними авансів на суму 337,09 млн. грн., що дозволило заводу вирішити проблеми із заборгованістю за виплатою заробітної плати та поточними боргами за спожиті енергоносії. В цілому, за останні три роки ДП «КБ «Південне» перерахувало ДП «ВО ПМЗ» більш ніж 750 млн. грн.

Законодавча ініціатива Кабінету міністрів України, що дозволила врегулювати в 2016 році питання заборгованості ДП «ВО ПМЗ» за спожиту електроенергію, та регулярна допомога з боку ДП «КБ «Південне» були тими чинниками, завдяки яким Південмашу вдалося уникнути повного    краху та зупинки діяльності у 2016 році. Проте, на жаль, за умов відсутності системної діяльності із стабілізації Південмашу та збереження поточної схеми управління, ці проблеми виникнуть знову та призведуть, з високою ймовірністю, до повної зупинки заводу у 2017 році.

Не досить  зрозумілою ініціативою ДКА України з цього приводу стало рішення засідання Колегії ДКАУ від 1 грудня 2016 року (яке приймалося за відсутності кворуму та з порушенням необхідних процедур) про створення державного концерну НВО «Укркосмос», включення до нього невідомих нікому семи підприємств, відчуження об’єктів соціальної сфери підприємств, управління договірною й зовнішньоекономічною діяльністю підприємств концерну та повний контроль ДКАУ фінансових потоків таких підприємств. Трудовий колектив ДП «КБ «Південне» вже висловив свою занепокоєність з цього питання у своєму зверненні до Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана.

З якою метою створюється нежиттєздатна додаткова бюрократична надбудова, що не буде приймати жодної участі у виробничому процесі підприємств, а лише ускладнить процес прийняття рішень й збільшить час на їх прийняття тоді, коли час виступає головним фактором конкурентоспроможності при роботі на світовому ринку, залишається великим питанням для багатьох керівників підприємств галузі.

Складається враження, що така ініціатива ДКА України переслідує ті ж самі цілі й завдання, що переслідувало попереднє керівництво агентства – повний контроль за фінансовими потоками, продаж об’єктів соціальної сфери, які є невід’ємною частиною соціального пакету працівників підприємств галузі, й перекладання на нову додаткову адміністративну структуру управлінських функцій, з якими, напевно, ДКА України самостійно впоратися не може.

На противагу таким ініціативам ДП «КБ «Південне» вже багато років пропонує керівництву галузі й заводу сконцентруватися на впровадженні невідкладних заходів із стабілізації діяльності Південмашу, від стану якого, великою мірою, залежать перспективи розвитку галузі в цілому. Стабільно працюючий тандем конструкторського бюро та заводу здатен забезпечити власний розвиток, необхідний рівень завантаження й фінансування за рахунок комерційних замовлень, що буде слугувати надійним фундаментом для подальших реформ у галузі.

Найменш витратним й трудомістким є варіант стабілізації діяльності заводу за рахунок створення об’єднання двох підприємств шляхом підпорядкування виробничого підприємства державному підприємству «КБ «Південне». На основі портфеля поточних й перспективних замовлень ДП «КБ «Південне» й виробничої програми ДП ВО ПМЗ, силами КБ «Південне» був розроблений та періодично оновлюється бізнес-план такого об’єднання із врахуванням перспективних тенденцій світового космічного ринку.

Науково-виробниче об’єднання ДП «КБ «Південне» та ДП ВО ПМЗ, при керівній ролі конструкторського бюро «Південне», забезпечить створення потужного підприємства із замкнутим циклом розробки і виробництва ракетно-космічної та оборонної техніки, яке зможе стати реальною основою і лідером вітчизняної космічної галузі України. Більш того, таке об’єднання зможе скласти конкуренцію провідним гравцям на міжнародному ринку космічних технологій. Подальша оптимізація структури управління в галузі може бути реалізована після творення такого об’єднання, що дозволить, в першу чергу, сконцентруватися на виведенні ДП
ВО ПМЗ із кризи в складі новоствореного науково-виробничого об’єднання двох підприємств.

Згідно з бізнес-планом, у разі створення такого об’єднання в 2016 році, вже в 2017 році новостворене об’єднання підприємств могло очікувати дохід на рівні 4,3 млрд. грн. За результатами шести років роботи, дохід об’єднання прогнозується на рівні 15,6 млрд. грн. Важливо, що запропонований підхід до стабілізації діяльності і розвитку ДП ВО ПМЗ не буде потребувати додаткового державного фінансування. Зазначені показники діяльності будуть досягатися лише за рахунок виваженої концентрації зусиль обох підприємств, зниження накладних витрат на виробництві, впровадження єдиної маркетингової й цінової політики, єдиної стратегії діяльності обох підприємств на світовому ринку. З боку держави буде потрібна лише законодавча й організаційна підтримка діяльності нового об’єднання та допомога із вирішення питання вже існуючої критичної заборгованості виробничого підприємства.

Однією з найважливіших перспектив створення такого об’єднання шляхом підпорядкування Південмашу ДП «КБ «Південне» є можливість забезпечення Збройних Сил України сучасними зразками високоточного ракетно-реактивного озброєння без державного фінансування на етапі його розробки. Вже зараз, в рамках комерційних проектів та без залучення бюджетних коштів, ДП «КБ «Південне» проводить розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Гром-2» з високоточною балістичною ракетою, ракетного комплексу «Коршун-2» з дозвуковою крилатою ракетою, зенітних ракетних комплексів малої й середньої дальності. Усі ці розробки можуть й повинні бути взяті на озброєння ЗСУ.

Зосередження робіт із створення ракетно-реактивного озброєння в «одних руках» дозволить мінімізувати фінансові витрати та витрати часу, оперативно вирішувати технічні проблеми, оптимізувати виробничу базу для серійного випуску цієї продукції, створити провідне дослідне виробництво, що буде здатне закрити розриви в технологічних процесах виробництва й забезпечити перспективи розвитку підприємств шляхом створення висококласної техніки на базі провідних конструкторських, інженерних, технологічних та виробничих рішень. Більш того, такий підхід дозволить сформувати потужний вітчизняний центр з розробки й виробництва сучасних зразків високоточного ракетно-реактивного озброєння.

* * *

Ще однією гострою проблемою для країни, що потребує негайного вирішення, є відсутність власного супутникового угрупування спостереження за поверхнею Землі для оперативного й незалежного отримання об’єктивної інформації для потреб ЗСУ та інших відомств, що відповідають за запобігання й реагування на надзвичайні ситуації. Підпорядкування й приєднання заводу до ДП «КБ «Південне» дозволить якнайшвидше реанімувати виробництво космічних апаратів за рахунок коштів з комерційних замовлень. Це дозволить з мінімальними витратами реалізувати проекти, що вже знаходяться в розробці та спрямовані на створення національних супутників «Січ-2М», «Січ-2.1», «Січ-3», «Мікросат» та інші розробки.

Головні переваги створення об’єднання із підпорядкуванням виробничого підприємства Південмашу державному підприємству КБ «Південне» наступні:

  • забезпечення ЗСУ сучасними зразками ракетно-реактивного озброєння без державного фінансування їх розробки;
  • забезпечення потреб України в незалежному отриманні оперативної супутникової інформації шляхом створення національної супутникової системи з мінімальними витратами на її розробку та створення;
  • відсутність додаткового бюджетного фінансування при створенні об’єднання;
  • прозора структура управління, відсутність додаткових адміністративних надбудов;
  • забезпечення додаткових конкурентних переваг за рахунок зниження накладних витрат;
  • залучення додаткових інвестицій в економіку країни за рахунок нових комерційних замовлень, розширення участі підприємств в міжнародній кооперації;
  • створення нових робочих місць, повернення висококваліфікованих спеціалістів, які залишили ДП ВО ПМЗ, шляхом створення дослідного виробництва, розширення номенклатури продукції та впровадження новітніх підходів до проектування та виробництва космічної техніки;
  • отримання додаткових конкурентних переваг на світовому ринку за рахунок єдиної стратегії, маркетингової та цінової політики;
  • поетапна ліквідація значного технологічного відставання ДП ВО ПМЗ, модернізація виробничих потужностей, створення дослідного виробництва ДП «КБ «Південне».

Запропонований підхід до створення об’єднання двох підприємств із  керівною роллю ДП «КБ «Південне» був покладений в основу пропозицій із реформування галузі, які були направлені на розгляд Робочої групи, створеної у листопаді 2016 року за дорученням Прем’єр-міністра України. Рекомендації Робочої групи, що були направлені до Кабінету Міністрів України, співзвучні із пропозиціями ДП «КБ «Південне».

Запропоноване об’єднання ДП «КБ «Південне» та ДП ВО ПМЗ з керівною роллю ДП «КБ «Південне» здатне стати локомотивом для всієї галузі та забезпечити її стійкий розвиток на довготривалу перспективу.

blank

blank

blank

Останні новини:

Зараз читають