9.5 C
Alba Iulia
П’ятниця, 25 Червня, 2021

Сталий розвиток виробничої компанії – необхідність постійно змінюватись!

 • Високі шанси виграти у конкурентній боротьби на ринку мають ті компанії, які добре знають вимоги своїх споживачів та впевнені в своїх можливостях їх виконати. Ефективне управління виробництвом стає перевагою підприємства, а не тільки обіцянкою під час проведення перемовин із потенційними замовниками щодо вартості продукту та строках його постачання. Проблемою сьогодення в багатьох вітчизняних виробничих компаніях є відсутність розуміння у деяких менеджерів сутності виробничих проблем. Чому відбувається не так, як передбачалось? Наслідками цих прихованих проблем можуть бути і неефективність виробничих процесів та систем, і недостатній рівень продуктивності праці, і високі виробничі витрати, і тривалий час виконання замовлення. Яким чином в цій ситуації можна підвищити ефективність виробничих процесів?

  Отже, за думкою експертів REFA, кращий спосіб зрозуміти де знаходяться причини проблем та резерви для оптимізації – це провести якісний аналіз процесів. Якщо виробничники матимуть інформацію щодо реальних процесів, а саме щодо кількості операцій, витрат часу на їх реалізацію, задіяних ресурсах (персонал, обладнання, матеріал), то можна буде визначити «вузькі місця» в їх організації та зменшити виробничі витрати. Наявність таких даних буде стартом для реалізації проекту у напрямку підвищення операційної ефективності бізнесу та створення цінності для споживачів продукції або послуг.

  Що таке REFA?

  REFA – Федеральний союз з організації робочих процесів, виробництва та розвитку підприємств (Німеччина). Протягом більше ніж 96-ти річного існування REFA стала потужним партнером для багатьох підприємств. REFA – одна з найбільших в Європі організацій, що пропонує послуги з навчання, підвищення кваліфікації та бізнес-консультування з питань організації та управління виробничими системами і процесам. REFA володіє унікальним набором перевірених на практиці методів та інструментів організації роботи підприємства.

  Міжнародний інститут бізнесу – єдиний в Україні акредитований навчальний центр REFA, який з 2004 року пропонує на ринку освітніх послуг програму «REFA-INTERNATIONAL. ОПТИМІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ», що об’єднує навчання та сертифікацію фахівців зі сфери виробничого менеджменту, а саме, менеджерів та економістів виробничих підрозділів, керівників відділу з підготовки виробництва та менеджерів логістичної сфери, керівників або спеціалістів з відділів нормування праці та заробітної платні, спеціалістів, відповідальність яких полягає в організації виробничих систем та процесів, розробці норм праці, управлінні виробництвом та виробничим персоналом.

  В чому унікальність методики REFA?

  Універсальність. Завдяки універсальності існує можливість застосування даної методики і на великому виробничому підприємстві, і на підприємстві сфери послуг, а також у торгових компаніях або в банках, враховуючи специфіку кожного з них. Такий універсалізм є можливий завдяки тому, що REFA проводить свої дослідження у співпраці з професійними спілками працедавців, що дозволяє досягти найкращої адаптації методики до практичних потреб підприємств любої галузі промисловості та сфери послуг.

  Орієнтація на процес. В якості основи методики REFA виступає процесно-орієнтована організація праці, концепція якої полягає в організації структури та ходу виробничого ланцюга на основі аналізу та гнучкої реакції на вимоги ринку. Це дозволяє також проводити на підприємстві необхідні зміни без істотних капіталовкладень.

  Безперервний процес покращень – це один з принципів, який закладений в основу концепції розвитку підприємства. Якщо використовувати це рішення, то праця на підприємстві буде організована таким чином, що підприємство повинно являти собою чітко відрегульовану систему, яка спроможна самостійно та своєчасно виявляти недоліки й корегувати їх.

  Гнучкість забезпечується модульною побудовою програми. Кожний модуль – це блок спеціальних знань, які відносяться до тієї чи іншої галузі діяльності на підприємстві та орієнтовані на виконання конкретного завдання.

  Практична орієнтованість. В якості викладачів в програмі приймають участь фахівці з підприємств, що пройшли спеціальну підготовку для тренерів REFA. Таким чином реалізується ще один принцип – практики для практиків. Єдність викладання методики забезпечується використанням при навчанні єдиної термінології.

  REFA здійснює свою діяльність в більш ніж в 50 країнах світу, в тому числі в Україні. Незалежно від країни, де проходило навчання, слухачі по результатам навчання на програмі REFA та після складання відповідних іспитів в Міжнародному інституті бізнесу (МІБ) отримують єдині сертифікати REFA, які визнані в усьому світі. Навчання на програмі REFA може проводитись у відкритому форматі та у корпоративному форматі.

  Для ілюстрації ефективності методик REFA наведемо деякі практичні результати їх застосування.  

  Кейс 1. У металообробній компанії були визначені «вузькі місця», це управління замовленням та систематичне недотримання строків постачання клієнтам, внаслідок чого ринкові позиції компанії були послаблені, а подальші перспективи розвитку стали під загрозу.

  Компанія, за допомогою інструментів REFA, провела аналіз процесів управління замовленням (від прийому вхідних дзвінків до планування виробництва замовлень) та визначила низку резервів для оптимізації, серед яких були: планування виробничих потужностей (по факту – високий рівень відмов та висока частка простоїв); зменшення непродуктивного часу за рахунок заздалегідь розробленого та виконаного програмування верстатів; скорочення часу налагодження (причини виникнення термінових замовлень необхідно проаналізувати і поступово усунути); скорочення непродуктивного часу на 25% за рахунок організаційних заходів (навчання, стандартизація, підвищення обізнаності за допомогою візуалізації непродуктивного часу; щоденний аудит плану та факту виконання замовлення; оперативне визначення причин відхилень і при необхідності ініціювання доробок); управління якістю (визначення допусків інструменту); встановлення функцій драйвера проекту.

  В результаті реалізації проекту та перегляду процесу планування за алгоритмами REFA компанія мала такі результати: зменшення відсутніх деталей, скорочення короткострокового перепланування, стабілізація механічного виробництва, скорочення часу виконання замовлення та збільшення продуктивності, оптимізоване використання механічного виробництва, оптимальні інформаційні потоки, значне поліпшення дотримання термінів, достовірні дані для розрахунку, зниження витрат через несвоєчасну доставку.

  Кейс 2. Київська компанія, що займається виробництвом меблів, вирішила запустити нову продуктову лінійку та розширити свої виробничі потужності. Був запущений проект по оптимізації існуючих процесів існуючого виробництва з метою поширення в подальшому напрацьованих підходів по нормуванню праці, регламентації процесів та стандартизації організації робочих місць і на нових локаціях. В меблевій галузі через мінливі умови бізнес-середовища і зростаючу індивідуалізацію замовлень (до розміру партії 1) необхідно було впровадити на виробництві систему безперервного вдосконалення. Процеси для аналізу обиралися з огляду на їх ключові показники ефективності (KPI). Було визначено три напрямки для оптимізації: якість процесів (відсутність дефектів), час виробництва (скорочення часу обробки) і витрати (знизити витрати споживання ресурсів). Була створена комплексна карта процесів для всієї організації, яка відображала всі процеси та їх потенціал для покращення, що дозволило розробити план заходів по усуненню помилок і недоліків в існуючій організації виробництва. В даному проекті оптимізація процесів стала основним елементом системи управління якістю компанії та частиною комплексного інтегрованого управління процесами. Крім того, тут були застосовані ощадливі технології, які підтримуватимуть процес безперервного вдосконалення, оскільки співробітники компанії навчилися спостерігати за процесами, сумніватися в правильності того, що здається очевидним і незмінним, та покращувати не тільки власні операції, а й надавати пропозиції щодо всіх виробничих процесів підприємства.

  Програма REFA включає детальну проробку в практичній площині основних інструментів ощадливих технологій (LEAN) – аналіз потоку створення вартості та формування системи попередження виникнення будь-яких втрат. Переваги LEAN-підходу до управління є очевидними. Однак, слід зауважити, що недостатньо застосовувати певний «модний» інструмент в якості рецепту, оскільки стале ощадливе управління має бути засноване на створенні ефективної операційної системи та системних діях щодо підтримки її функціонування для досягнення корпоративних бізнес-цілей. Це дозволяє досягти високої швидкості реагування за рахунок скорочення часу виконання замовлення і стабілізації процесів, а також гнучко та економічно виконувати індивідуальні замовлення клієнтів і дозволяє зробити компанію ще більш успішною.

  Програма REFA реалізується в Україні з 2004 року і за цей час були випущені численні генерації фахівців, що здатні реалізовувати в свої компаніях проекти по підвищенню операційної ефективності бізнесу. Так, за відгуками слухачів та випускників програми REFA, проходження цієї програми дозволило їм професійно аналізувати вузькі місця у виробничих системах та розробляти пропозиції відносно їх ліквідації, планувати, проектувати, структурувати та запроваджувати організацію праці, орієнтовану на процес, отримувати фактичні дані витрат часу та розраховувати час виконання замовлення, аналізувати стан нормування праці та встановлювати адекватність чисельності персоналу потребам виробництва на підприємстві, професійно тарифікувати роботи та диференціювати винагороду за роботу з урахуванням результату.

  Більш детальніше про програму можна дізнатись на Презентації, що відбудеться онлайн вже 3 вересня о 19.00.

  Тетяна Твердушка, PhD
  licensed REFA-trainer (Production management)
  International Institute of Business (IIB)
  Kyiv, Ukraine


  Про допомогу проекту

  Також на цю тему

  Останні новини

  Завод “Імпульс” працює над освоєнням виробництва пострілів ВОГ-17

  На Шосткинському казенному заводі "Імпульс" планують налагодити виробництво пострілів ВОГ-17.Передає Національний Промисловий Портал з посиланням...

  «Інститут монокристалів» НАН України за унікальними методами перевіряють якість лікарських засобів

  У Науково-технологічному комплексі «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків) за унікальними для України методами перевіряють якість вітчизняних і зарубіжних лікарських засобів. 

  В Україні проведуть аудит усіх водних ресурсів країни

  Президент України анонсував комплексний аудит всіх водних ресурсів країни.Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС."Третє питання...

  У Запорізькій області на трасі Н-30 вперше за 70 років ремонтують міст через річку Куца Бердянка (фото)

  У Запорізькій області на дорозі державного значення Н-30 Василівка-Бердянськ (км126 + 860) стартували роботи з капремонту мосту через річку Куца Бердянка.

  Відновлення аеропорту в Кривому Розі планують закінчити до кінця 2022 року

  Відновлення міжнародного аеропорту в Кривому Розі, який побудований в 1978 році, планують завершити до кінця 2022 року.Передає Національний Промисловий...

  Компанія «Клівер» створює оптико-електронну станцію спостереження дальньої дії «Джура Оптикум»

  На міжнародній виставці «Зброя та безпека – 2021», яка проходила в Києві з 15 по 18 червня, показали дослідний зразок оптико-електронної станції...

  Потреба у фінансуванні внутрішніх водних шляхів України за 5 років оцінюється в 7 мільярдів гривень

  Міністерство інфраструктури розробило і оприлюднило для громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період...

  На виставці «Зброя та безпека» представили український ударний БПЛА UJ-22 Airborne (фото)

  Компанія «УКРДЖЕТ» показала на міжнародній виставці озброєнь «Зброя та безпека – 2021» свій ударний БПЛА UJ-22 Airborne.Передає Національний Промисловий...

  Зараз читають

  Потреба у фінансуванні внутрішніх водних шляхів України за 5 років оцінюється в 7 мільярдів гривень

  Міністерство інфраструктури розробило і оприлюднило для громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення Стратегії розвитку внутрішнього...

  Міноборони оприлюднило дані про програму ремонту автотехніки у 2021 році

  Міноборони України розказало про масштаби ремонту автотехніки для Збройних Сил України у 2021 році, що будуть замовлені...

  В Україні локалізовано виробництво ще одного кулемета 12,7 мм (відео)

  Арсенал великокаліберної стрілецької зброї Збройних сил України поповниться єдиним кулеметом калібру 12,7 мм.Передає Національний...

  Stadler вибрав місце для запуску виробництва електропотягів в Україні

  Швейцарська компанія Stadler вибрала локацію для розгортання заводу з виробництва електропоїздів в Україні.Передає Національний...