9.5 C
Alba Iulia
Середа, 23 Червня, 2021

Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» 2017 року

 • Командою національного рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» опубліковано одинадцятий щорічний рейтинг українських вишів

  За переконанням Міжнародної спостережної ради рейтингу “Топ 200 Україна”  НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського створив і розвинув потужну інноваційну екосистему “Sikorsky Challenge”, вивів на ринки набагато більше стартапів за усі інші університети України, продав найбільше ліцензій на винаходи, впровадив найбільше проектів в систему оборони України, а його випускники найбільш затребувані великими міжнародними і національними високотехнологічними компаніями.

  Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на ресурс osvita.ua

  Друге та третє місце посіли КНУ ім. Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна відповідно. Вони мають найбільше, серед інших університетів України, бюджетне фінансування наукових досліджень, високі індекси цитованості за системами Scopus та Web of Science, високий рівень затребуваності їх випускників ринком праці.

  Ппереважна більшість університетів, які увійшли до “Топ 200 Україна”, за останні 10 років показують позитивну динаміку їх роботи. Слабкими місцями української вищої освіти залишається значна її відірваність від практики, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах.

  Навчальний заклад (назви клікабельні)
  Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп
  Оцінка якості навчання IН
  Оцінка міжнародного визнання IМВ
  Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
  1Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського”37,41814224,28141924,482986,182459
  2Київський національний університет імені Тараса Шевченка37,76975420,83943123,2831981,892371
  3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна19,75190814,67681615,0627949,491519
  4Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”18,57320710,1464216,3825745,102197
  5Національний університет “Львівська політехніка”12,00884315,62616617,0390644,674071
  6Національний гірничий університет21,09345510,54615212,7535544,393153
  7Національний медичний університет імені О.О. Богомольця28,1030727,64832868,04144143,792842
  8Національний університет біоресурсів і природокористування України17,66554614,95785910,3639742,987377
  9Львівський національний університет імені Івана Франка12,02046414,70377416,0794542,803691
  10Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана11,89402518,47321811,7261342,09337
  11Сумський державний університет13,32014510,39512118,2800541,995313
  12Національний університет “Києво-Могилянська академія”13,27908117,36660611,3465341,992215
  13Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”14,5242169,16325416,8133540,500819
  14Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара15,74810611,89772712,182339,828137
  15Національна металургійна академія України15,9962718,517334813,6706538,184257
  16Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого15,10547411,2896699,97107636,366219
  17Одеський національний університет імені І.І. Мечникова11,0898627,753044216,3304235,17333
  18Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова11,67344511,61483311,8586635,146938
  19Національний авіаційний університет12,49292812,7578329,87560435,126364
  20Національний університет харчових технологій16,6398459,85550018,60957935,104923
  21Національний фармацевтичний університет15,86262511,1593988,07514335,097167
  22Харківський національний університет радіоелектроніки13,9980947,500356712,4308333,929278
  23Вінницький національний технічний університет16,5025968,38104338,16079333,044432
  24Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича8,111422911,00312313,8700432,98459
  25Донецький національний технічний університет10,205669,728676312,1508332,08517
  26Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова17,0926736,72253288,09889431,9141
  27Донецький національний університет імені Василя Стуса9,73696259,729935712,1388631,605761
  28Київський національний торговельно-економічний університет9,242692415,5304746,63224131,405408
  29Національний лісотехнічний університет України19,7514595,28060036,02677531,058834
  30Київський національний університет технологій та дизайну11,95870610,5517178,34171530,852139
  31Одеський національний політехнічний університет8,57106047,255086114,0607629,886905
  32Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу9,80736337,165562512,8011429,77407
  33Одеський національний економічний університет8,108818114,4585197,07736829,644705
  34Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя10,6477049,54711279,32937929,524196
  35Харківський національний медичний університет14,0481917,23109148,18840529,467687
  36Ужгородський національний університет10,8834478,97491169,38111529,239473
  37Університет банківської справи НБУ7,792034414,5350366,7951129,122181
  38Одеська національна академія харчових технологій13,8637046,4352028,37087128,669777
  39Тернопільський національний економічний університет7,229199313,6264697,05900127,914669
  40Національний університет “Одеська юридична академія”8,758723610,4830248,66627727,908024
  41Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля8,31958267,327892612,0568427,704312
  42Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника8,70369998,142528710,7592427,605472
  43Київський національний університет будівництва і архітектури12,2211798,28787337,01654627,525598
  44Чорноморський національний університет імені Петра Могили8,08950310,3779488,83173227,299183
  45Одеський національний медичний університет13,3010586,47274277,47617827,249979
  46Хмельницький національний університет8,72030066,077435112,369127,166838
  47Запорізький національний технічний університет8,8674047,75743519,74028526,365124
  48Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького12,066886,20809727,82415626,099133
  49Національний транспортний університет8,1918788,1237939,43282325,748494
  50Українська медична стоматологічна академія11,6851235,92247898,02453525,632137
  51Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця7,241078210,0677818,07869625,387555
  52Буковинський державний медичний університет11,7693035,52353228,04212525,33496
  53Дніпропетровська медична академія13,6429625,53216046,1347325,309852
  54Центральноукраїнський національний технічний університет12,2050748,83886434,20195325,245892
  55Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського8,09784076,258004310,7085725,06441
  56Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського8,91468237,16766078,36390724,44625
  57Українська інженерно-педагогічна академія10,7184567,6334856,07575624,427697
  58Харківський національний автомобільно-дорожній університет11,0072256,29776287,07905824,384046
  59Університет економіки та права “КРОК”7,631348410,7116675,82953324,172548
  60Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка11,7490557,38898424,82757923,965618
  61Запорізький державний медичний університет10,4820225,41943698,0433423,944799
  62Івано-франківський національний медичний університет12,1033346,21769475,51212423,833153
  63Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв8,67787489,60961995,46740223,754897
  64Луганський національний університет імені Тараса Шевченка7,402179610,4839125,86541723,751508
  65Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна7,94746756,77323769,01573523,73644
  66Миколаївський національний аграрний університет10,031599,76655233,91142623,709569
  67Національний університет водного господарства та природокористування10,0512587,42411736,18065123,656027
  68Придніпровська державна академія будівництва та архітектури11,1233795,75560996,74804323,627032
  69Київський міжнародний університет7,749657110,9986264,86125723,609541
  70Таврійський державний агротехнологічний університет10,6403817,15837835,74920823,547968
  71Донбаська державна машинобудівна академія10,5652025,05031567,54631523,161832
  72Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)9,38823979,78744233,98587223,161554
  73Луцький національний технічний університет7,7458265,78653829,52109223,053456
  74Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського8,03993616,68074088,00751422,728191
  75Львівський торговельно-економічний університет9,61781887,5094265,56960922,696854
  76Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки8,20698277,7833776,59767722,588037
  77Одеський національний морський університет8,60829656,19482797,71727322,520398
  78Київський університет імені Бориса Грінченка6,85461636,70778488,93538322,497784
  79Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка8,1649228,57669415,6900322,431646
  80Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова9,03652857,51381885,82592322,376271
  81Запорізький національний університет7,26751388,39896946,69157722,35806
  82Херсонський національний технічний університет9,08943318,4483664,78394922,321748
  83Національна музична академія України імені П.І. Чайковського8,2341848,96313655,07609322,273414
  84Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка7,887000110,3001284,05851722,245646
  85Донецький національний медичний університет13,1128184,2209124,90018522,233915
  86Приазовський державний технічний університет8,10275066,10527487,98690322,194929
  87Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського11,6190325,40951195,04745122,075995
  88Криворізький національний університет10,556276,17655515,24030121,973126
  89Одеський державний екологічний університет7,27962536,07110068,51818221,868908
  90Український державний університет залізничного транспорту9,21727677,03579525,51340921,766481
  91Національний університет “Одеська морська академія”8,05837475,84532137,79756321,701259
  92Херсонський державний університет8,03277858,10850185,54811521,689395
  93Харківський національний університет будівництва та архітектури8,92803666,06038536,65151121,639932
  94Національна академія управління7,650227810,066353,89063221,60721
  95Маріупольський державний університет7,91760987,22127466,42039121,559275
  96Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди7,83034278,836724,87168621,538749
  97Харківський національний університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба8,39448348,35124844,76043921,506171
  98Національний університет “Острозька академія”7,12392068,50202515,85479721,480742
  99Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського8,12839917,11146875,9928221,232688
  100Кам’янець-Подільський національний університет7,1234336,44336987,64938321,216186
  101Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка8,2754666,26078756,6713421,207593
  102Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової8,03052937,79328845,37381221,197629
  103Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет7,65901897,79138285,72858221,178984
  104Одеська державна академія будівництва та архітектури7,66270895,60704077,86324321,132992
  105Херсонський державний аграрний університет8,3779817,81233964,81947121,009792
  106Університет імені Альфреда Нобеля6,55609546,47264077,90976320,9385
  107Український державний хіміко-технологічний університет9,94921346,69565894,23385520,878727
  108Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова7,21879245,82699077,69018820,735971
  109Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького7,77690577,18759955,68159220,646097
  110Київський національний лінгвістичний університет7,04754917,34621786,10633820,500105
  111Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва8,39812267,2656144,76801920,431756
  112Донецький державний університет управління6,89761746,88745616,53174120,316815
  113Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури7,76148657,93330124,53970420,234492
  114Харківський державний університет харчування та торгівлі8,96507246,49949974,73562220,200194
  115Академія адвокатури України8,13699817,94019094,04196120,11915
  116Полтавська державна аграрна академія7,33783047,73573014,97937520,052935
  117Київський національний університет культури і мистецтв8,71640517,52386953,76607620,00635
  118Університет державної фіскальної служби України7,49392497,66347414,82382419,981223
  119Подільський державний аграрно-технічний університет7,97786376,5573074,91762819,452799
  120Житомирський державний технологічний університет6,52664376,19586326,67306919,395576
  121Чернігівський національний технологічний університет6,53455376,18390796,5925119,310972
  122Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка6,35399766,35103376,56047419,265505
  123Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди6,36504177,06773095,826419,259173
  124Білоцерківський національний аграрний університет7,04346836,94027045,15740719,141145
  125Житомирський державний університет імені Івана Франка7,24084787,21260524,60664519,060098
  126Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова8,68854046,28669434,00874518,983979
  127Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського6,69894686,69776355,40687118,803581
  128Запорізька державна інженерна академія7,68065386,29667954,75294518,730279
  129Вінницький національний аграрний університет7,08757226,56324675,0100918,660909
  130Сумський національний аграрний університет7,65804876,99089634,002218,651145
  131Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського6,59588826,54481365,36798818,508689
  132Харківська державна зооветеринарна академія6,72143816,58405245,13044518,435936
  133Національна академія статистики, обліку та аудиту7,49430227,08133053,82967218,405305
  134Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого7,21229487,10205954,01743118,331786
  135Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини7,1943037,01120424,10985918,315366
  136Уманський національний університет садівництва6,53903595,79760865,95666318,293307
  137Донбаський державний технічний університет7,4518755,0246625,74280918,219346
  138Полтавський університет економіки і торгівлі6,81051385,38723435,98181618,179564
  139Черкаський державний технологічний університет6,33884696,01621775,649718,004765
  140Львівський державний університет фізичної культури7,43019236,65896713,90169717,990857
  141Харківська державна академія фізичної культури7,00934376,53409214,3885917,932025
  142Львівський національний аграрний університет6,39257896,10833485,35378817,854702
  143Харківська державна академія культури7,26604025,886664,55609917,708799
  144Класичний приватний університет6,56786276,59821384,50234417,66842
  145Державний університет телекомунікацій7,07541765,76016294,75266917,588249
  146Університет митної справи та фінансів6,43262976,14964894,89217,474279
  147Житомирський національний агроекологічний університет6,70516636,96484583,73058617,400598
  148Національний університет цивільного захисту України6,8875815,90203834,59137717,380996
  149Бердянський державний педагогічний університет6,4924795,42504155,40763917,325159
  150Українська академія друкарства6,79730476,41416454,08827417,299743
  151Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука7,65358145,46794083,99844417,119967
  152Міжнародний університет фінансів7,17638495,90078523,99879917,07597
  153Львівський державний університет безпеки життєдіяльності6,60964955,79213414,54841516,950199
  154Луганський державний медичний університет7,90505624,18911324,67898316,773152
  155Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка6,61206816,1998113,87526716,687146
  156Київський медичний університет УАНМ8,0109224,67608273,91262716,599632
  157Хмельницький університет управління та права5,7633515,75856064,92533116,447243
  158Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського6,32160876,213473,83835416,373433
  159Київський університет права Національної академії наук України6,15202265,2973014,76371416,213038
  160Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»5,99339816,60097143,52596416,120333
  161Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка6,24500815,96698923,88841516,100413
  162Луганський національний аграрний університет6,5106275,79021713,735416,036244
  163Донбаський державний педагогічний університет6,02812055,90278413,95230315,883207
  164Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького6,04876055,95218183,72204915,722991
  165Міжнародний науково-технічний університет6,03246185,76604033,84596215,644464
  166Львівська національна академія мистецтв5,86507216,40225393,3018115,569136
  167Дніпровський державний технічний університет5,62508434,93917374,63835315,202611
  168Мелітопольський державний педагогічний університет5,48478094,61193235,00791215,104625
  169Академія праці, соціальних відносин і туризму5,75714065,3451273,90867915,010946
  170Харківська державна академія дизайну і мистецтв5,77718795,06733794,08028714,924813
  171Мукачівський державний університет5,81198895,18729583,80230214,801587
  172Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного6,35451314,56696833,82795414,749435
  173Донбаська національна академія будівництва і архітектури5,53124384,25842254,89162414,681291
  174Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка5,84124365,83825992,88253314,562037
  175Державний економіко-технологічний університет транспорту5,6509824,85707483,96259214,470649
  176Рівненський державний гуманітарний університет5,35132325,08989383,92197614,363193
  177Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка5,59557264,84069713,78954214,225812
  178Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя4,8930244,82769394,40115814,121876
  179Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”5,40575814,74556153,92529714,076616
  180Херсонська державна морська академія5,80720364,15064753,75850613,716357
  181Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка4,97910444,91997763,80035613,699438
  182Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ5,28234355,24938563,02713213,558861
  183Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту5,2395654,96852243,28978813,497875
  184Одеська державна академія технічного регулювання та якості5,68014244,71013262,94610113,336376
  185Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія4,84105195,42600682,9312513,198309
  186Київський університет туризму, економіки і права4,09664124,09043834,84160413,028684
  187Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука4,90106984,12386733,8675512,892487
  188Одеський державний аграрний університет5,26499654,42361122,90652812,595136
  189Харківська гуманітарно-педагогічна академія4,99496224,28200082,84603112,122994
  190Європейський університет5,3317423,92815452,81408912,073985
  191Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка5,33525773,68030412,94112811,95669
  192Львівський інститут економіки і туризму5,29137423,60376832,8442111,739353
  193Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ4,73285974,03794862,89093111,66174
  194Ізмаїльський державний гуманітарний університет4,89674274,08250662,62673211,605982
  195Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького4,64873164,00800042,90091511,557647
  196Закарпатська академія мистецтв4,26020924,0409713,20721511,508395
  197Дніпропетровський гуманітарний університет4,6731544,16976772,60111511,444037
  198Бердянський університет менеджменту і бізнесу4,63131554,00532762,69518211,331825
  199Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій4,24591574,19016742,83527111,271354
  200Інститут підприємництва “Стратегія”4,05289994,06281172,72103110,836743

  Про допомогу проекту

  Також на цю тему

  Останні новини

  Крюківський вагонобудівний завод завершив ремонт міжрегіонального потяга локомотивної тяги для “Укрзалізниці” (фото)

  Крюківський вагонобудівний завод завершив плановий ремонт вагонів міжрегіонального поїзда локомотивної тяги - МПЛТ. Чотири вагони пройшли деповський...

  Вантажоперевезення Дніпром збільшились на 60% з початку року

  По річці Дніпро за п'ять місяців 2021 року було перевезено 4,49 мільйона тонн вантажів, що на 60,8% або на 2,2 мільйона тонн...

  Україна відзвітувала ООН про експорт озброєнь у 2020 році (список)

  На сайті Реєстру звичайних озброєнь ООН оприлюднено дані про експорт та імпорт озброєнь і військової техніки, який Україна здійснила у 2020 році.

  Найбільша равликова ферма в Україні скоротить виробництво втричі

  Через пандемію найбільша равликова ферма в України, що на Харківщині, скоротила обсяги продажів у десятки разів. Також значно впала ціни делікатесу.

  Турецький лоукостер Pegasus Airlines розпочав виконувати рейси до Херсона

  Авіакомпанія Pegasus Airlines виконала перший у своїй історії рейс в аеропорт Херсон. Авіаперевізник буде літати сюди зі стамбульського аеропорту Сабіха Гекчен.

  Stadler вибрав місце для запуску виробництва електропотягів в Україні

  Швейцарська компанія Stadler вибрала локацію для розгортання заводу з виробництва електропоїздів в Україні.Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

  Державне космічне агенство має амбітні плани з виведення на орбіту семи розвідувальних супутників за чотири роки

  Окрім довгоочікуваного виводу на орбіту до кінця цього року космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30", в Державному космічному агентстві України розраховують...

  КВБЗ готовий створити нові моделі електропотягів для регіональної пасажирської компанії

  Крюківський вагонобудівний завод за три роки готовий створити новий модельний ряд електропоїздів для приміської пасажирської залізничної компанії, яку пропонують запустити на умовах...

  Зараз читають

  Українські десантники отримають сучасні шоломи для стрибків з парашутом

  Українські десантники, які досі стрибають у старих радянських шоломах, отримають новий вітчизняний шолом, що забезпечує такий же...

  Крюківський вагонобудівний завод у січні-травні виготовив 323 вантажних вагонів

  Крюківський вагонобудівний завод в січні-травні 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, зменшив виробництво вантажних...

  В Україні працюють над створенням уламково-фугасного снаряда для артилерійських систем «Гіацинт»

  Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» працює над кінетичним уламково-фугасним снарядом КОФС-152 до 152-мм артилерійських систем «Гіацинт».

  КВБЗ готовий виготовити всі замовлені “Укрзалізницею” дизель-потяги до кінця цього року

  Крюківський вагонобудівний завод планує завершити складання шести одиниць тривагонних дизель-потягів ДПКр-3 до кінця 2021 року. Виробництво даних...