9.5 C
Alba Iulia
Понеділок, 2 Серпня, 2021

Економіка України за січень — серпень 2018 року

 • Населення

  Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 серпня 2018 р. становила 42248,1 тис. осіб. Упродовж січня — липня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 138,3 тис. осіб.

  Порівняно із січнем — липнем 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 17,3 тис. осіб.

  Кількість живонароджених у січні — липні 2018 р. становила 195,7 тис. осіб, померлих  —  344,3 тис. осіб.

  Ринок праці

  Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років становила 17,9 млн осіб (дані наведено за підсумками вибіркового обстеження населення (домогосподарств) із питань економічної активності в середньому за І півріччя 2018 р.), з яких 16,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,6 млн)  —  безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали самостійно і з допомогою державної служби зайнятості.

  За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2018 р. становила 292,8 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,4%.

  Більш як половину загальної кількості безробітних становили жінки.

  Рівень зареєстрованого безробіття загалом у  країні на кінець серпня 2018 р. становив 1,1% населення працездатного віку, у сільській  місцевості  —  1,5%, у міських поселеннях  —  1,0%.

  Доходи населення

  У січні — серпні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівниківпідприємств, установ, організацій (з кількістю 10 працівників і більше) становив 8550 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,0%.

  Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від  рівня мінімальної заробітної плати, лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  13 077 грн, Донецька область  —  9393 грн, Київська  —  8752 грн та Дніпропетровська  —  8564 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській та Херсонській областях.

  Індекс реальної заробітної плати у січні — серпні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 112,8%.

  Соціальний захист

  У січні — серпні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2947,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях  —  1972,4 тис., у сільській місцевості  —  975,0 тис.

  Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — серпні становила 761,1 млн грн, з неї у міських поселеннях  —  562,1 млн грн, у сільській місцевості  —  199,0 млн грн.

  Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні становив 96,5 грн (у липні  —  103,9 грн).

  Крім того, у січні — серпні 2018 р. 613,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях  —  121,4, у сільській місцевості  —  492,1.

  Ціни

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — серпні 2018 р. становив 103,6% (у відповідному періоді попереднього року  —  108,1%).

  Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,4%. На 9,1—1,1% зросли ціни на хліб, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо і м’ясопродукти, безалкогольні напої, молочні продукти, масло, рис, олію соняшникову. На 21,5% та 19,1% подешевшали яйця і гречані крупи; на 6,4—4,5%  —  сало, овочі, фрукти, молоко, цукор.

  Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 20,0%, каналізацію  —  на 10,5%, водопостачання на 10,2%, плати за оренду житла  —  на 7,4%.

  Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 4,8% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень й амбулаторій на 10,5% та 7,9% відповідно.

  Ціни у транспортній галузі підвищилися на 7,7% переважно через подорожчання транспортних послуг на 18,3%, а також палива та мастил на 5,3%.

  Індекс цін виробників промислової продукції у січні — серпні 2018 р. становив 111,1% (у відповідному періоді попереднього року  —  108,4%).

  Джерело: Державна служба статистики України
  Джерело: Державна служба статистики України

  Промисловість

  У січні — серпні 2018 р. порівняно із січнем — серпнем 2017 р. індекс промислової продукції становив 102,2%.

  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2%.

  У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,9%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,1%.

  У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,7%.

  На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 3,6%.

  У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 129,9%.

  У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 2,2%.

  На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,3%.

  У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 2,3%. У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 104,8%.

  У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 2,9%.

  Сільське господарство

  Індекс сільськогосподарської продукції у січні — серпні 2018 р. порівняно із відповідним періодом 2017 р. становив 102,0%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах  —  103,9%, у господарствах населення  —  100,3%. Індекс продукції рослинництва становив 103,2%, тваринництва  —  99,9%.

  У січні — серпні цього року реалізовано на забій 2,0 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,1% більше порівняно із відповідним періодом 2017 р., вироблено 7,0 млн т молока (на 2,0% менше) та 11,1 млрд шт яєць (на 3,0% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 33%, 73% та 49%.

  Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — серпні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 7,1%, зокрема рослинництва  —  на 10,3%, тваринництва зменшився на 2,9%.

  Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — серпень 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. зросли на 11,2%, зокрема продукції рослинництва  —  на 10,7%, тваринництва  —  на 14,2%. У серпні порівняно з липнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 0,9%, зокрема рослинництва  —  на 2,2%, тваринництва — збільшилися на 5,5%.

  На 1 вересня 2018 р. на сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 21,0 млн т зерна (на 10,1% менше порівняно з 1 вересня 2017 р.), зокрема 15,0 млн т пшениці, 1,9 млн т кукурудзи, 3,0 млн т ячменю, 0,2 млн т жита; запаси насіння соняшнику становили 1,8 млн т (у 2,7 раза більше, ніж на 1 вересня 2017 р.).

  Будівництво

  У січні — серпні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 73,2 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — серпні 2018 р. порівняно із січнем — серпнем 2017 р. становив 105,7%.

  Будівництво будівель зросло на 0,2% (зокрема нежитлових  —  на 0,8%), інженерних споруд  — ¬ на 11,9%.  Будівництво житлових будівель скоротилося на 0,4%.

  Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 75,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  14,9% та 9,3% відповідно.

  Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали 71,9% загального обсягу будівництва.

  Зовнішня торгівля товарами

  У січні — липні 2018 р. експорт товарів становив 26876,2 млн дол. США, імпорт  —  30939,9 млн дол. Порівняно із січнем — липнем 2017 р. експорт збільшився на 12,7% (на 3032,4 млн дол.), імпорт  —  на 15,9% (на 4248,6 млн дол.). Негативне сальдо становило 4063,7 млн дол. (у січні — липні 2017 р. також негативне  —  2847,5 млн дол.).

  Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 11 311,0 млн дол., або 42,1% загального обсягу експорту (у січні — липні 2017 р.  —  9530,0 млн дол., або 40,0%) і збільшився порівняно із січнем — липнем 2017 р. на 1781,0 млн дол., або 18,7%.

  Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

  Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

  Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 37,7%, Німеччини  —  31,2%, Польщі  —  28,9%, США  —  25,8%, Білорусі  —  24,8%, Італії  —  19,1%, Туреччини  —  9,6%, Індії  —  7,6%, Китаю  —  4,4%, зменшився до Іспанії на 13,3%, Єгипту  —  7,1%, Російської Федерації  —  5,7%.

  Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 12 872,2 млн дол., або 41,6% загального обсягу (у січні — липні 2017 р. — відповідно 11 358,0 млн  дол., 42,6%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 1514,2 млн. дол., або 13,3%.

  Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

  Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії та Туреччини.

  Порівняно із січнем — липнем 2017 р. імпорт товарів збільшився з Чехії на 32,4%, Італії  —  на 31,4%, Туреччини — на 29,3%, Російської Федерації  —  на 25,0%, Китаю  —  на 24,4%, Білорусі  —  на 17,1%, Угорщини  —  на 11,4%, США  —  на 11,3%, Німеччини  —  на 10,1%, Польщі  —  на 9,0%, Великої Британії  —  на 8,5%, зменшився зі Швейцарії на 14,4%, Франції  —  на 6,7%.

  Транспорт

  У січні — серпні 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив  219,7 млрд ткм, або 97,6% обсягу січня — серпня 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 409,9 млн т вантажів, що становить 99,0% обсягів січня — серпня 2017 р.

  У січні — серпні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 212,9 млн т вантажів, що на 4,5% менше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — серпень 2018 р. виконали вантажообіг обсягом 27,6 млрд ткм, який зріс на 6,0% порівняно із січнем — серпнем 2017 р.

  Водним транспортом за січень — серпень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 3,6 млн т, що на 1,9% менше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  У січні — серпні 2018 р. вантажо­обіг авіаційного транспорту становив 210,4 млн ткм, що на 33,5% більше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  У січні — серпні 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 69,2 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися   2983,9 млн пасажирів, що становить відповідно 105,0% та 97,7% обсягу січня — серпня 2017 р.

  Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — серпнем 2017 р. зменшилося на 6,1%.

  Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1270,3 млн пасажирів, що на 5,1% менше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,8%.

  Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 10,5% порівняно із січнем — серпнем 2017 р.

  Авіаційним транспортом перевезено 8,2 млн пасажирів, що на 15,9% більше, ніж у січні — серпні 2017 р.

  Міським електротранспортом перевезено 1,6 млрд пасажирів, що на 0,3% більше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  Державна служба статистики України

  У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.


  Про допомогу проекту

  Також на цю тему

  Останні новини

  “Нова Пошта Глобал” запустила доставлення з онлайн-магазинів Туреччини

  "Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини.

  У Миколаєві представили власний проєкт оновлення трамваїв КТМ-5 (фото)

  У Миколаєві з вагоноремонтних майстерень вийшов на обкатку оновлений вагон моделі «КТМ-5» під бортовим номером 1089.Про це повідомив...

  Миколаївський суднобудівний завод спустив на воду катер «Прилуки» та тральщик «Генічеськ»

  У п'ятницю, 30 липня, в Миколаєві спустили на воду катер «Прилуки» та рейдовий тральщик «Генічеськ».Передає Національний Промисловий Портал з посиланням...

  Для Повітряних сил розробили модернізовану заряджальну машину до комплексу С-300ПС (фото)

  ДП "171 Чернігівський ремонтний завод", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", розробило вдосконалену версію заряджальної машини 5Т99/22Т6, що входить до складу зенітно-ракетного...

  В одеському аеропорту з наступного року відкриють вантажний термінал

  Вантажний термінал в міжнародному аеропорту Одеса запрацює у 2022 році, повідомив генеральний директор аеропорту Володимир Семенченко.Передає Національний Промисловий Портал з...

  Перший серійний дивізіон протикорабельного комплексу “Нептун” стане на бойове чергування в середині 2022 року

  Командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа дав інтерв’ю виданню "Радіо Свобода", в якому розкрив плани розвитку національного військового флоту.

  «Азовсталь» розпочала виготовляти рейкові скріплення за новими стандартами

  МК «Азовсталь» Групи Метінвест успішно пройшов атестацію на відповідність рейкових скріплень за новими ДСТУ, які виготовляються підприємством.Передає Національний...

  Полтавщина отримала 18 нових українських шкільних автобусів Ataman

  На початку липня 18 шкільних автобусів Ataman виробництва АТ «Черкаський автобус» отримали 16 шкіл у 15 громадах Полтавської області.

  Зараз читають

  У Новосанжарській громаді на Полтавщині побудували ЦНАП за шведським проєктом

  У Новосанжарській громаді за підтримки Програми “U-LEAD з Європою” побудували за шведським проєктом Дія Центр, де надаватимуться...

  В Одеському аеропорту відкрили нову злітно-посадкову смугу

  В Одесі завершилося будівництво нової злітно-посадкової смуги, яке почалося у 2017 році.Передає Національний Промисловий...

  Понад 35 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні електростанції

  На сьогодні в Україні понад 35,4 тисяч родин отримують електроенергію від енергії Сонця. Загальна потужність таких сонячних...

  Турецький виробник буде встановлювати українські двигуни на всі нові моделі безпілотників Bayraktar

  Турецька компанія Baykar Makina у виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА) використовує українські двигуни. Зараз вони застосовуються на...