NBU przekazał do budżetu drugą transzę swojego zysku w wysokości 10 mld UAH

3659
  • Od początku roku NBU przekazał do budżetu już 25 mld USD zysku

    W maju Narodowy Bank przekazał do budżetu państwa Ukrainy kolejną transzę swojego zysku za rok 2017 w wysokości 10 miliardów hrywien.

    Transmisje Narodowy Portal Przemysłowy, odnosząc się do danych Skarbu Państwa

    Od początku roku Narodowy Bank przeniósł do swojego budżetu państwa 25 mld hrywien zysku. W roku 2017, NBU przeniosła do swojego budżetu państwa 44,4 miliard hrywien zysku.

    Wcześniej Rada Narodowego Banku Ukrainy zatwierdziła zysk NBU za 2017 rok przed przekazaniem do budżetu państwa w 2018 roku w wysokości 44,6 miliardów hrywien.