Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» 2017 року

61493

Командою національного рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» опубліковано одинадцятий щорічний рейтинг українських вишів

За переконанням Міжнародної спостережної ради рейтингу “Топ 200 Україна”  НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського створив і розвинув потужну інноваційну екосистему “Sikorsky Challenge”, вивів на ринки набагато більше стартапів за усі інші університети України, продав найбільше ліцензій на винаходи, впровадив найбільше проектів в систему оборони України, а його випускники найбільш затребувані великими міжнародними і національними високотехнологічними компаніями.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на ресурс osvita.ua

 • Друге та третє місце посіли КНУ ім. Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна відповідно. Вони мають найбільше, серед інших університетів України, бюджетне фінансування наукових досліджень, високі індекси цитованості за системами Scopus та Web of Science, високий рівень затребуваності їх випускників ринком праці.

  Ппереважна більшість університетів, які увійшли до “Топ 200 Україна”, за останні 10 років показують позитивну динаміку їх роботи. Слабкими місцями української вищої освіти залишається значна її відірваність від практики, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах.

  Навчальний заклад (назви клікабельні)
  Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп
  Оцінка якості навчання IН
  Оцінка міжнародного визнання IМВ
  Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
  1 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського” 37,418142 24,281419 24,4829 86,182459
  2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,769754 20,839431 23,28319 81,892371
  3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,751908 14,676816 15,06279 49,491519
  4 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 18,573207 10,14642 16,38257 45,102197
  5 Національний університет “Львівська політехніка” 12,008843 15,626166 17,03906 44,674071
  6 Національний гірничий університет 21,093455 10,546152 12,75355 44,393153
  7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28,103072 7,6483286 8,041441 43,792842
  8 Національний університет біоресурсів і природокористування України 17,665546 14,957859 10,36397 42,987377
  9 Львівський національний університет імені Івана Франка 12,020464 14,703774 16,07945 42,803691
  10 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 11,894025 18,473218 11,72613 42,09337
  11 Сумський державний університет 13,320145 10,395121 18,28005 41,995313
  12 Національний університет “Києво-Могилянська академія” 13,279081 17,366606 11,34653 41,992215
  13 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 14,524216 9,163254 16,81335 40,500819
  14 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 15,748106 11,897727 12,1823 39,828137
  15 Національна металургійна академія України 15,996271 8,5173348 13,67065 38,184257
  16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 15,105474 11,289669 9,971076 36,366219
  17 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 11,089862 7,7530442 16,33042 35,17333
  18 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 11,673445 11,614833 11,85866 35,146938
  19 Національний авіаційний університет 12,492928 12,757832 9,875604 35,126364
  20 Національний університет харчових технологій 16,639845 9,8555001 8,609579 35,104923
  21 Національний фармацевтичний університет 15,862625 11,159398 8,075143 35,097167
  22 Харківський національний університет радіоелектроніки 13,998094 7,5003567 12,43083 33,929278
  23 Вінницький національний технічний університет 16,502596 8,3810433 8,160793 33,044432
  24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 8,1114229 11,003123 13,87004 32,98459
  25 Донецький національний технічний університет 10,20566 9,7286763 12,15083 32,08517
  26 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 17,092673 6,7225328 8,098894 31,9141
  27 Донецький національний університет імені Василя Стуса 9,7369625 9,7299357 12,13886 31,605761
  28 Київський національний торговельно-економічний університет 9,2426924 15,530474 6,632241 31,405408
  29 Національний лісотехнічний університет України 19,751459 5,2806003 6,026775 31,058834
  30 Київський національний університет технологій та дизайну 11,958706 10,551717 8,341715 30,852139
  31 Одеський національний політехнічний університет 8,5710604 7,2550861 14,06076 29,886905
  32 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9,8073633 7,1655625 12,80114 29,77407
  33 Одеський національний економічний університет 8,1088181 14,458519 7,077368 29,644705
  34 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 10,647704 9,5471127 9,329379 29,524196
  35 Харківський національний медичний університет 14,048191 7,2310914 8,188405 29,467687
  36 Ужгородський національний університет 10,883447 8,9749116 9,381115 29,239473
  37 Університет банківської справи НБУ 7,7920344 14,535036 6,79511 29,122181
  38 Одеська національна академія харчових технологій 13,863704 6,435202 8,370871 28,669777
  39 Тернопільський національний економічний університет 7,2291993 13,626469 7,059001 27,914669
  40 Національний університет “Одеська юридична академія” 8,7587236 10,483024 8,666277 27,908024
  41 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 8,3195826 7,3278926 12,05684 27,704312
  42 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 8,7036999 8,1425287 10,75924 27,605472
  43 Київський національний університет будівництва і архітектури 12,221179 8,2878733 7,016546 27,525598
  44 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 8,089503 10,377948 8,831732 27,299183
  45 Одеський національний медичний університет 13,301058 6,4727427 7,476178 27,249979
  46 Хмельницький національний університет 8,7203006 6,0774351 12,3691 27,166838
  47 Запорізький національний технічний університет 8,867404 7,7574351 9,740285 26,365124
  48 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 12,06688 6,2080972 7,824156 26,099133
  49 Національний транспортний університет 8,191878 8,123793 9,432823 25,748494
  50 Українська медична стоматологічна академія 11,685123 5,9224789 8,024535 25,632137
  51 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 7,2410782 10,067781 8,078696 25,387555
  52 Буковинський державний медичний університет 11,769303 5,5235322 8,042125 25,33496
  53 Дніпропетровська медична академія 13,642962 5,5321604 6,13473 25,309852
  54 Центральноукраїнський національний технічний університет 12,205074 8,8388643 4,201953 25,245892
  55 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 8,0978407 6,2580043 10,70857 25,06441
  56 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 8,9146823 7,1676607 8,363907 24,44625
  57 Українська інженерно-педагогічна академія 10,718456 7,633485 6,075756 24,427697
  58 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 11,007225 6,2977628 7,079058 24,384046
  59 Університет економіки та права “КРОК” 7,6313484 10,711667 5,829533 24,172548
  60 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 11,749055 7,3889842 4,827579 23,965618
  61 Запорізький державний медичний університет 10,482022 5,4194369 8,04334 23,944799
  62 Івано-франківський національний медичний університет 12,103334 6,2176947 5,512124 23,833153
  63 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 8,6778748 9,6096199 5,467402 23,754897
  64 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 7,4021796 10,483912 5,865417 23,751508
  65 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 7,9474675 6,7732376 9,015735 23,73644
  66 Миколаївський національний аграрний університет 10,03159 9,7665523 3,911426 23,709569
  67 Національний університет водного господарства та природокористування 10,051258 7,4241173 6,180651 23,656027
  68 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 11,123379 5,7556099 6,748043 23,627032
  69 Київський міжнародний університет 7,7496571 10,998626 4,861257 23,609541
  70 Таврійський державний агротехнологічний університет 10,640381 7,1583783 5,749208 23,547968
  71 Донбаська державна машинобудівна академія 10,565202 5,0503156 7,546315 23,161832
  72 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 9,3882397 9,7874423 3,985872 23,161554
  73 Луцький національний технічний університет 7,745826 5,7865382 9,521092 23,053456
  74 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 8,0399361 6,6807408 8,007514 22,728191
  75 Львівський торговельно-економічний університет 9,6178188 7,509426 5,569609 22,696854
  76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 8,2069827 7,783377 6,597677 22,588037
  77 Одеський національний морський університет 8,6082965 6,1948279 7,717273 22,520398
  78 Київський університет імені Бориса Грінченка 6,8546163 6,7077848 8,935383 22,497784
  79 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 8,164922 8,5766941 5,69003 22,431646
  80 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 9,0365285 7,5138188 5,825923 22,376271
  81 Запорізький національний університет 7,2675138 8,3989694 6,691577 22,35806
  82 Херсонський національний технічний університет 9,0894331 8,448366 4,783949 22,321748
  83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 8,234184 8,9631365 5,076093 22,273414
  84 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 7,8870001 10,300128 4,058517 22,245646
  85 Донецький національний медичний університет 13,112818 4,220912 4,900185 22,233915
  86 Приазовський державний технічний університет 8,1027506 6,1052748 7,986903 22,194929
  87 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 11,619032 5,4095119 5,047451 22,075995
  88 Криворізький національний університет 10,55627 6,1765551 5,240301 21,973126
  89 Одеський державний екологічний університет 7,2796253 6,0711006 8,518182 21,868908
  90 Український державний університет залізничного транспорту 9,2172767 7,0357952 5,513409 21,766481
  91 Національний університет “Одеська морська академія” 8,0583747 5,8453213 7,797563 21,701259
  92 Херсонський державний університет 8,0327785 8,1085018 5,548115 21,689395
  93 Харківський національний університет будівництва та архітектури 8,9280366 6,0603853 6,651511 21,639932
  94 Національна академія управління 7,6502278 10,06635 3,890632 21,60721
  95 Маріупольський державний університет 7,9176098 7,2212746 6,420391 21,559275
  96 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 7,8303427 8,83672 4,871686 21,538749
  97 Харківський національний університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба 8,3944834 8,3512484 4,760439 21,506171
  98 Національний університет “Острозька академія” 7,1239206 8,5020251 5,854797 21,480742
  99 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 8,1283991 7,1114687 5,99282 21,232688
  100 Кам’янець-Подільський національний університет 7,123433 6,4433698 7,649383 21,216186
  101 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 8,275466 6,2607875 6,67134 21,207593
  102 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 8,0305293 7,7932884 5,373812 21,197629
  103 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 7,6590189 7,7913828 5,728582 21,178984
  104 Одеська державна академія будівництва та архітектури 7,6627089 5,6070407 7,863243 21,132992
  105 Херсонський державний аграрний університет 8,377981 7,8123396 4,819471 21,009792
  106 Університет імені Альфреда Нобеля 6,5560954 6,4726407 7,909763 20,9385
  107 Український державний хіміко-технологічний університет 9,9492134 6,6956589 4,233855 20,878727
  108 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 7,2187924 5,8269907 7,690188 20,735971
  109 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 7,7769057 7,1875995 5,681592 20,646097
  110 Київський національний лінгвістичний університет 7,0475491 7,3462178 6,106338 20,500105
  111 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 8,3981226 7,265614 4,768019 20,431756
  112 Донецький державний університет управління 6,8976174 6,8874561 6,531741 20,316815
  113 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 7,7614865 7,9333012 4,539704 20,234492
  114 Харківський державний університет харчування та торгівлі 8,9650724 6,4994997 4,735622 20,200194
  115 Академія адвокатури України 8,1369981 7,9401909 4,041961 20,11915
  116 Полтавська державна аграрна академія 7,3378304 7,7357301 4,979375 20,052935
  117 Київський національний університет культури і мистецтв 8,7164051 7,5238695 3,766076 20,00635
  118 Університет державної фіскальної служби України 7,4939249 7,6634741 4,823824 19,981223
  119 Подільський державний аграрно-технічний університет 7,9778637 6,557307 4,917628 19,452799
  120 Житомирський державний технологічний університет 6,5266437 6,1958632 6,673069 19,395576
  121 Чернігівський національний технологічний університет 6,5345537 6,1839079 6,59251 19,310972
  122 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 6,3539976 6,3510337 6,560474 19,265505
  123 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 6,3650417 7,0677309 5,8264 19,259173
  124 Білоцерківський національний аграрний університет 7,0434683 6,9402704 5,157407 19,141145
  125 Житомирський державний університет імені Івана Франка 7,2408478 7,2126052 4,606645 19,060098
  126 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 8,6885404 6,2866943 4,008745 18,983979
  127 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 6,6989468 6,6977635 5,406871 18,803581
  128 Запорізька державна інженерна академія 7,6806538 6,2966795 4,752945 18,730279
  129 Вінницький національний аграрний університет 7,0875722 6,5632467 5,01009 18,660909
  130 Сумський національний аграрний університет 7,6580487 6,9908963 4,0022 18,651145
  131 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 6,5958882 6,5448136 5,367988 18,508689
  132 Харківська державна зооветеринарна академія 6,7214381 6,5840524 5,130445 18,435936
  133 Національна академія статистики, обліку та аудиту 7,4943022 7,0813305 3,829672 18,405305
  134 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 7,2122948 7,1020595 4,017431 18,331786
  135 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 7,194303 7,0112042 4,109859 18,315366
  136 Уманський національний університет садівництва 6,5390359 5,7976086 5,956663 18,293307
  137 Донбаський державний технічний університет 7,451875 5,024662 5,742809 18,219346
  138 Полтавський університет економіки і торгівлі 6,8105138 5,3872343 5,981816 18,179564
  139 Черкаський державний технологічний університет 6,3388469 6,0162177 5,6497 18,004765
  140 Львівський державний університет фізичної культури 7,4301923 6,6589671 3,901697 17,990857
  141 Харківська державна академія фізичної культури 7,0093437 6,5340921 4,38859 17,932025
  142 Львівський національний аграрний університет 6,3925789 6,1083348 5,353788 17,854702
  143 Харківська державна академія культури 7,2660402 5,88666 4,556099 17,708799
  144 Класичний приватний університет 6,5678627 6,5982138 4,502344 17,66842
  145 Державний університет телекомунікацій 7,0754176 5,7601629 4,752669 17,588249
  146 Університет митної справи та фінансів 6,4326297 6,1496489 4,892 17,474279
  147 Житомирський національний агроекологічний університет 6,7051663 6,9648458 3,730586 17,400598
  148 Національний університет цивільного захисту України 6,887581 5,9020383 4,591377 17,380996
  149 Бердянський державний педагогічний університет 6,492479 5,4250415 5,407639 17,325159
  150 Українська академія друкарства 6,7973047 6,4141645 4,088274 17,299743
  151 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 7,6535814 5,4679408 3,998444 17,119967
  152 Міжнародний університет фінансів 7,1763849 5,9007852 3,998799 17,07597
  153 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6,6096495 5,7921341 4,548415 16,950199
  154 Луганський державний медичний університет 7,9050562 4,1891132 4,678983 16,773152
  155 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 6,6120681 6,199811 3,875267 16,687146
  156 Київський медичний університет УАНМ 8,010922 4,6760827 3,912627 16,599632
  157 Хмельницький університет управління та права 5,763351 5,7585606 4,925331 16,447243
  158 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6,3216087 6,21347 3,838354 16,373433
  159 Київський університет права Національної академії наук України 6,1520226 5,297301 4,763714 16,213038
  160 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 5,9933981 6,6009714 3,525964 16,120333
  161 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 6,2450081 5,9669892 3,888415 16,100413
  162 Луганський національний аграрний університет 6,510627 5,7902171 3,7354 16,036244
  163 Донбаський державний педагогічний університет 6,0281205 5,9027841 3,952303 15,883207
  164 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 6,0487605 5,9521818 3,722049 15,722991
  165 Міжнародний науково-технічний університет 6,0324618 5,7660403 3,845962 15,644464
  166 Львівська національна академія мистецтв 5,8650721 6,4022539 3,30181 15,569136
  167 Дніпровський державний технічний університет 5,6250843 4,9391737 4,638353 15,202611
  168 Мелітопольський державний педагогічний університет 5,4847809 4,6119323 5,007912 15,104625
  169 Академія праці, соціальних відносин і туризму 5,7571406 5,345127 3,908679 15,010946
  170 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 5,7771879 5,0673379 4,080287 14,924813
  171 Мукачівський державний університет 5,8119889 5,1872958 3,802302 14,801587
  172 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 6,3545131 4,5669683 3,827954 14,749435
  173 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 5,5312438 4,2584225 4,891624 14,681291
  174 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 5,8412436 5,8382599 2,882533 14,562037
  175 Державний економіко-технологічний університет транспорту 5,650982 4,8570748 3,962592 14,470649
  176 Рівненський державний гуманітарний університет 5,3513232 5,0898938 3,921976 14,363193
  177 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 5,5955726 4,8406971 3,789542 14,225812
  178 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 4,893024 4,8276939 4,401158 14,121876
  179 Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” 5,4057581 4,7455615 3,925297 14,076616
  180 Херсонська державна морська академія 5,8072036 4,1506475 3,758506 13,716357
  181 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 4,9791044 4,9199776 3,800356 13,699438
  182 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 5,2823435 5,2493856 3,027132 13,558861
  183 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 5,239565 4,9685224 3,289788 13,497875
  184 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 5,6801424 4,7101326 2,946101 13,336376
  185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 4,8410519 5,4260068 2,93125 13,198309
  186 Київський університет туризму, економіки і права 4,0966412 4,0904383 4,841604 13,028684
  187 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 4,9010698 4,1238673 3,86755 12,892487
  188 Одеський державний аграрний університет 5,2649965 4,4236112 2,906528 12,595136
  189 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 4,9949622 4,2820008 2,846031 12,122994
  190 Європейський університет 5,331742 3,9281545 2,814089 12,073985
  191 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 5,3352577 3,6803041 2,941128 11,95669
  192 Львівський інститут економіки і туризму 5,2913742 3,6037683 2,84421 11,739353
  193 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 4,7328597 4,0379486 2,890931 11,66174
  194 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 4,8967427 4,0825066 2,626732 11,605982
  195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 4,6487316 4,0080004 2,900915 11,557647
  196 Закарпатська академія мистецтв 4,2602092 4,040971 3,207215 11,508395
  197 Дніпропетровський гуманітарний університет 4,673154 4,1697677 2,601115 11,444037
  198 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 4,6313155 4,0053276 2,695182 11,331825
  199 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 4,2459157 4,1901674 2,835271 11,271354
  200 Інститут підприємництва “Стратегія” 4,0528999 4,0628117 2,721031 10,836743

  Підписуйтесь на канал Національний Промисловий Портал в Telegram, також читайте нас у Facebook та Twitter, щоб першими дізнаватися про Українську промисловість.

  НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.