Економіка України за січень — серпень 2018 року

5881
Фото: www.5.ua
 • Населення

  Чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 серпня 2018 р. становила 42248,1 тис. осіб. Упродовж січня — липня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 138,3 тис. осіб.

  Порівняно із січнем — липнем 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 17,3 тис. осіб.

  Кількість живонароджених у січні — липні 2018 р. становила 195,7 тис. осіб, померлих — 344,3 тис. осіб.

  Ринок праці

  Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років становила 17,9 млн осіб (дані наведено за підсумками вибіркового обстеження населення (домогосподарств) із питань економічної активності в середньому за І півріччя 2018 р.), з яких 16,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,6 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали самостійно і з допомогою державної служби зайнятості.

  За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2018 р. становила 292,8 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,4%.

  Більш як половину загальної кількості безробітних становили жінки.

  Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець серпня 2018 р. становив 1,1% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 1,5%, у міських поселеннях — 1,0%.

  Доходи населення

  У січні — серпні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівниківпідприємств, установ, організацій (з кількістю 10 працівників і більше) становив 8550 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,0%.

  Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 13 077 грн, Донецька область — 9393 грн, Київська — 8752 грн та Дніпропетровська — 8564 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській та Херсонській областях.

  Індекс реальної заробітної плати у січні — серпні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 112,8%.

  Соціальний захист

  У січні — серпні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2947,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 1972,4 тис., у сільській місцевості — 975,0 тис.

  Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — серпні становила 761,1 млн грн, з неї у міських поселеннях — 562,1 млн грн, у сільській місцевості — 199,0 млн грн.

  Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні становив 96,5 грн (у липні — 103,9 грн).

  Крім того, у січні — серпні 2018 р. 613,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 121,4, у сільській місцевості — 492,1.

  Ціни

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — серпні 2018 р. становив 103,6% (у відповідному періоді попереднього року — 108,1%).

  Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,4%. На 9,1—1,1% зросли ціни на хліб, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо і м’ясопродукти, безалкогольні напої, молочні продукти, масло, рис, олію соняшникову. На 21,5% та 19,1% подешевшали яйця і гречані крупи; на 6,4—4,5% — сало, овочі, фрукти, молоко, цукор.

  Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 20,0%, каналізацію — на 10,5%, водопостачання на 10,2%, плати за оренду житла — на 7,4%.

  Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 4,8% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень й амбулаторій на 10,5% та 7,9% відповідно.

  Ціни у транспортній галузі підвищилися на 7,7% переважно через подорожчання транспортних послуг на 18,3%, а також палива та мастил на 5,3%.

  Індекс цін виробників промислової продукції у січні — серпні 2018 р. становив 111,1% (у відповідному періоді попереднього року — 108,4%).

  Джерело: Державна служба статистики України
  Джерело: Державна служба статистики України

  Промисловість

  У січні — серпні 2018 р. порівняно із січнем — серпнем 2017 р. indice di produzione industriale era 102,2%.

  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2%.

  У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,9%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,1%.

  У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,7%.

  На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 3,6%.

  У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 129,9%.

  У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 2,2%.

  На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,3%.

  У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 2,3%. У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 104,8%.

  У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2,9%.

  Сільське господарство

  Індекс сільськогосподарської продукції у січні — серпні 2018 р. порівняно із відповідним періодом 2017 р. становив 102,0%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах — 103,9%, у господарствах населення — 100,3%. Індекс продукції рослинництва становив 103,2%, тваринництва — 99,9%.

  У січні — серпні цього року реалізовано на забій 2,0 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,1% більше порівняно із відповідним періодом 2017 р., вироблено 7,0 млн т молока (на 2,0% менше) та 11,1 млрд шт яєць (на 3,0% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 33%, 73% та 49%.

  Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — серпні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 7,1%, зокрема рослинництва — на 10,3%, тваринництва зменшився на 2,9%.

  Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — серпень 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. зросли на 11,2%, зокрема продукції рослинництва — на 10,7%, тваринництва — на 14,2%. У серпні порівняно з липнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 0,9%, зокрема рослинництва — на 2,2%, тваринництва — збільшилися на 5,5%.

  На 1 вересня 2018 р. на сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 21,0 млн т зерна (на 10,1% менше порівняно з 1 вересня 2017 р.), зокрема 15,0 млн т пшениці, 1,9 млн т кукурудзи, 3,0 млн т ячменю, 0,2 млн т жита; запаси насіння соняшнику становили 1,8 млн т (у 2,7 раза більше, ніж на 1 вересня 2017 р.).

  costruzione

  У січні — серпні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 73,2 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — серпні 2018 р. порівняно із січнем — серпнем 2017 р. становив 105,7%.

  Будівництво будівель зросло на 0,2% (зокрема нежитлових — на 0,8%), інженерних споруд — ¬ на 11,9%. Будівництво житлових будівель скоротилося на 0,4%.

  Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 75,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 14,9% та 9,3% відповідно.

  Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали 71,9% загального обсягу будівництва.

  Зовнішня торгівля товарами

  У січні — липні 2018 р. експорт товарів становив 26876,2 млн дол. США, імпорт — 30939,9 млн дол. Порівняно із січнем — липнем 2017 р. експорт збільшився на 12,7% (на 3032,4 млн дол.), імпорт — на 15,9% (на 4248,6 млн дол.). Негативне сальдо становило 4063,7 млн дол. (у січні — липні 2017 р. також негативне — 2847,5 млн дол.).

  Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 11 311,0 млн дол., або 42,1% загального обсягу експорту (у січні — липні 2017 р. — 9530,0 млн дол., або 40,0%) і збільшився порівняно із січнем — липнем 2017 р. на 1781,0 млн дол., або 18,7%.

  Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

  Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

  Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 37,7%, Німеччини — 31,2%, Польщі — 28,9%, США — 25,8%, Білорусі — 24,8%, Італії — 19,1%, Туреччини — 9,6%, Індії — 7,6%, Китаю — 4,4%, зменшився до Іспанії на 13,3%, Єгипту — 7,1%, Російської Федерації — 5,7%.

  Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 12 872,2 млн дол., або 41,6% загального обсягу (у січні — липні 2017 р. — відповідно 11 358,0 млн дол., 42,6%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 1514,2 млн. дол., або 13,3%.

  Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

  Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії та Туреччини.

  Порівняно із січнем — липнем 2017 р. імпорт товарів збільшився з Чехії на 32,4%, Італії — на 31,4%, Туреччини — на 29,3%, Російської Федерації — на 25,0%, Китаю — на 24,4%, Білорусі — на 17,1%, Угорщини — на 11,4%, США — на 11,3%, Німеччини — на 10,1%, Польщі — на 9,0%, Великої Британії — на 8,5%, зменшився зі Швейцарії на 14,4%, Франції — на 6,7%.

  Trasporto

  У січні — серпні 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 219,7 млрд ткм, або 97,6% обсягу січня — серпня 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 409,9 млн т вантажів, що становить 99,0% обсягів січня — серпня 2017 р.

  У січні — серпні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 212,9 млн т вантажів, що на 4,5% менше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — серпень 2018 р. виконали вантажообіг обсягом 27,6 млрд ткм, який зріс на 6,0% порівняно із січнем — серпнем 2017 р.

  Водним транспортом за січень — серпень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 3,6 млн т, що на 1,9% менше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  У січні — серпні 2018 р. вантажо­обіг авіаційного транспорту становив 210,4 млн ткм, що на 33,5% більше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  У січні — серпні 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 69,2 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2983,9 млн пасажирів, що становить відповідно 105,0% та 97,7% обсягу січня — серпня 2017 р.

  Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — серпнем 2017 р. зменшилося на 6,1%.

  Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1270,3 млн пасажирів, що на 5,1% менше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,8%.

  Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 10,5% порівняно із січнем — серпнем 2017 р.

  Авіаційним транспортом перевезено 8,2 млн пасажирів, що на 15,9% більше, ніж у січні — серпні 2017 р.

  Міським електротранспортом перевезено 1,6 млрд пасажирів, що на 0,3% більше, ніж за січень — серпень 2017 р.

  Державна служба статистики України

  У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.